Projecten en referenties

Sint Jozefoord

Bij  Sint Jozefoord in Nuland was een herintroductie van het ECD nodig. De laatste jaren was het niet meer gelukt om de nodige ontwikkelingen bij te houden in het systeem en ontstonden er steeds meer processen buiten het ECD om. Dat moest efficiënter en daarbij moest de privacy van de gegevens van medewerkers en bewoners geborgd kunnen worden. Fillia Care is aangetrokken om mee te denken bij de inrichting van het systeem, maar daarnaast ook om de medewerkers bij te scholen. 

Annemarie Leijten, Functioneel Beheerder PC2, St. Jozefoord Nuland zegt over de rol van Fillia Care het volgende. 

Loes heeft voor Sint Jozefoord  het traject voor de her-implementatie van PlanCare 2 begeleidt. Vanaf de start van de her-implementatie heb ik met haar samen mogen werken. Haar spontaniteit en nuchtere kijk op zaken maakt dat het fijn samen werken is met Loes. De vele kennis die Loes heeft opgedaan met PlanCare 2 heeft ze met mij gedeeld en hiermee heeft ze me op een prettige manier kennis laten maken met de i

ns en outs van PlanCare 2. Gedurende het traject heeft ze in onze organisatie  de trainers voor PlanCare 2 opgeleid. Doordat ze zelf ook op de werkvloer heeft gestaan kan ze de kennis goed overdragen. Ik heb Loes ervaren als een kundig persoon die haar kennis kan overdragen op een manier zodat deze ook overkomt.”

 

 

 

 

Het Parkhuis:

Het-ParkhuisZorgorganisatie Het Parkhuis in Dordrecht is overgegaan naar een nieuw  Electronisch Cliënten Dossier (ECD). Het Parkhuis vroeg de hulp van Fillia Care om de implementatie verder vorm te geven.

Voor de inrichting, het opleiden van alle medewerkers en disciplines (350 mensen) en de omgang van de zorgafdelingen was een doorlooptijd van 7 maanden gepland. Een strakke planning en efficiënte werkwijze was daarmee een vereiste, zonder daarbij de medewerker en cliënten uit het oog te verliezen

José Barendregt, Functioneel Applicatiebeheerder Plancare 2 Het Parkhuis:

Ik heb vorig jaar regelmatig prettig mogen samenwerken met Loes, bij het uitrollen van Plancare 2 binnen onze organisatie, het Parkhuis. Zij heeft voor ons vooral de trainingen opgezet aan onze medewerkers en ons voorzien van alle juiste materialen hieromtrent. Er zijn verschillende disciplines opgeleid door Loes tot trainer in Plancare 2. Deze trainers hebben de training mogen geven aan hun collega’s. Wat ik prettig vind aan Loes, is dat zij door het werken binnen de zorg, affiniteit en ervaring heeft met de zorg. Dat zorgt ervoor dat zij goed de vertaling kan maken van de werkvloer naar het systeem Plancare 2. Ook bezit ze goede kennis over de mogelijkheden van Plancare 2 en de ontwikkelingen. Ze denkt mee met wat medewerkers kan ondersteunen bij hun werkzaamheden en wat ze nodig hebben daarin. Ook geeft zij hierin advies. Tijdens het geven van de training is zij geduldig en legt de zaken op een heldere en concrete manier uit. Haar training sluit goed aan bij de ervaringen in de praktijk. Loes is een open en toegankelijk iemand. Je kunt merken dat medewerkers daardoor ook vragen durven stellen en zich op hun gemak voelen in de training. In samenwerking met Loes heb ik met haar input en ervaringen, ook zelf een training op kunnen zetten voor een groep behandelaars binnen onze organisatie. Ze heeft mij voorzien van de juiste inhoud voor de cursus. Samen hebben we gekeken naar welk onderdeel van PC2 op welk moment in het project kan worden geïntroduceerd bij de behandelaren. Ze heeft hier goede ideeën over. Op dit moment wordt er binnen onze organisatie gekeken voor mogelijk een cliëntportaal. Loes heeft de onderhandelingen met de leveranciers gedaan en het projectplan geschreven voor het management. De medewerkers uit de zorg, hebben twee programma’s mogen bekijken en daarin hebben zij de gelegenheid gehad om hun wensen daarin aan te geven. Loes neemt deze wensen mee in de onderhandelingen en komt hier ook voor op, bij de leverancier.

Kortom, een positieve ervaring.”