Het Parkhuis

José Barendregt, Functioneel Applicatiebeheerder Plancare 2 Het Parkhuis:St-het-Parkhuis

Ik heb vorig jaar regelmatig prettig mogen samenwerken met Loes, bij het uitrollen van Plancare 2 binnen onze organisatie, het Parkhuis. Zij heeft voor ons vooral de trainingen opgezet aan onze medewerkers en ons voorzien van alle juiste materialen hieromtrent. Er zijn verschillende disciplines opgeleid door Loes tot trainer in Plancare 2. Deze trainers hebben de training mogen geven aan hun collega’s. Wat ik prettig vind aan Loes, is dat zij door het werken binnen de zorg, affiniteit en ervaring heeft met de zorg. Dat zorgt ervoor dat zij goed de vertaling kan maken van de werkvloer naar het systeem Plancare 2. Ook bezit ze goede kennis over de mogelijkheden van Plancare 2 en de ontwikkelingen. Ze denkt mee met wat medewerkers kan ondersteunen bij hun werkzaamheden en wat ze nodig hebben daarin. Ook geeft zij hierin advies. Tijdens het geven van de training is zij geduldig en legt de zaken op een heldere en concrete manier uit. Haar training sluit goed aan bij de ervaringen in de praktijk. Loes is een open en toegankelijk iemand. Je kunt merken dat medewerkers daardoor ook vragen durven stellen en zich op hun gemak voelen in de training. In samenwerking met Loes heb ik met haar input en ervaringen, ook zelf een training op kunnen zetten voor een groep behandelaars binnen onze organisatie. Ze heeft mij voorzien van de juiste inhoud voor de cursus. Samen hebben we gekeken naar welk onderdeel van PC2 op welk moment in het project kan worden geïntroduceerd bij de behandelaren. Ze heeft hier goede ideeën over. Op dit moment wordt er binnen onze organisatie gekeken voor mogelijk een cliëntportaal. Loes heeft de onderhandelingen met de leveranciers gedaan en het projectplan geschreven voor het management. De medewerkers uit de zorg, hebben twee programma’s mogen bekijken en daarin hebben zij de gelegenheid gehad om hun wensen daarin aan te geven. Loes neemt deze wensen mee in de onderhandelingen en komt hier ook voor op, bij de leverancier.

Kortom, een positieve ervaring.”

Lees meer